KONTAKT

Ako niste pronašli odgovore na pitanja u našem FAQpošaljite nam pitanje. Imajte u vidu da iako visoko vrednujemo vaše komentare i pitanja, ograničeni resursi mogu da nas spreče da odgovorimo na najbolji način. Zbog velike količine pitanja koja dobijamo, ne možemo da garantujemo odgovor.

Adresa za slanje:

The Ayn Rand Institute
2121 Alton Parkway, Suite 250
Irvine, CA 92606
United States

E-mail

avsanz@aynrandeurope.org

Telefon

+1 949-222-6550

FAX

+1 949-222-6558