Uvodu objektivizam

Ajn Rend je inspirisala ljude širom sveta da odbace konvencionalno mišljenje i da tragaju za boljim životom. Upoznajte se sa njenom filozofijom.

Vlasnik: Leonard Peikof  |  Izvor:Crtež Frenka O' Konora, supruga Ajn Rend

Ostvarite svoj potencijal

Ajn Rend je pisala knjige u kojima je podsticala ljude da budu sebični.


Šta? Zar ljudi već nisu previše sebični? Samo radite šta god poželite, budite bezosećajni i iskorišćavajte ljude da biste napredovali. Lako, zar ne? Međutim, Ajn Rend tvrdi da takvo ponašanje nije u vašem interesu.


Ajn Rend zagovara pristup životu koji je potpuno drugačiji od svega što ste čuli ranije. Prema njenoj filozofiji, sebičnost znači:


 • Oslanjajte se na razum, a ne na veru ili na hirove.
 • Radite naporno da ostvarite produktivan život koji ima svrhu.
 • Zaslužite pravo samopouzdanje.
 • Neka vam sopstvena sreća bude najviši moralni cilj.
 • Napredujte tretirajući druge kao pojedince, razmenjujući vrednost za vrednost.

Na početku našeg života, piše Rend, mi ,, tražimo plemenitu viziju čovekove prirode i potencijala u životu''. Filozofija Ajn Rend predstavlja tu viziju. Istražite je sami.


Objektivizam, filozofija za život na Zemlji.

Popularna verovanja koja Ajn Rend dovodi u pitanje

“Voli bližnjeg svog kao sebe”

Ajn Rend je smatrala da se mi ne rađamo sa neobjašnjivom dužnošću da služimo Bogu ili društvu. Imamo samo jedan život i moralno je ispravno da ga iskoristimo. Naučite da tragate za srećom tako što ćete otkriti vrednosti koje omogućavaju život i dostizanje sreće. Mislite racionalno i ne klanjajte se autoritetima. Sarađujte sa drugima kada delite zajedničke vrednosti i idite svojim putem kada ih ne delite. Ne tražite da budete odgovorni za druge niti da drugi budu odgovorni za vas. Živite nezavisno.

“Ljubav je nesebična”

Mi volimo one stvari koje lično vrednujemo i kojima se divimo. Nesebična ljubav je kontradikcija: to bi značilo da nemamo lični ulog u objektu naše ljubavi. Istina je da je romantična ljubav duboko sebična:to je sjedinjavanje uma i tela kojem obe osobe pristupaju radi svoje sreće. Takva ljubav je zahtevna. O ovome najbolje govori čuveni citat iz Veličanstvenog izvora: “Da bi rekao ,,ja te volim'' prvo moraš da znaš da kažeš ,,ja''.”

“Novac je izvor
sveg zla.”

Život zahteva proizvodnju. Životni standard današnjice sa kompjuterima, mobilnim telefonima i lekovima koji spašavaju živote daleko nadmašuje najluđe snove iz prošlosti. Sve to bogatstvo su morali da stvore pojedinci — a novac je ono što omogućava proizvodnju. ,,Novac je sredstvo preživljavanja'', jedan od likova iz Pobunjenog Atlasa upozorava. ,,Presuda koju izričete nad izvorom svoje zarade je presuda nad vašim životom''.

Osnove objektivizma

 • reality

  Stvarnost

 • reason

  Razum

 • self-interest

  Sopstveni interes

 • capitalism

  Kapitalizam

I am not primarily an advocate of capitalism, but of egoism; and I am not primarily an advocate of egoism, but of reason. If one recognizes the supremacy of reason and applies it consistently, all the rest follows.

Ayn Rand, “Brief Summary,” The Objectivist

Filozofija Ajn Rend

Ostanite u kontaktu

Prijavite se da biste dobijali redovna obaveštenja. Prvi ćete saznati za naše najnovije inicijative i programe kao i kako možete da pomognete Ajn Rend Institutu da ostvari svoju misiju kulturne renesanse razuma, racionalnog interesa pojedinca, individualnih prava i laissez-faire kapitalizma. Sada više nego ikada je pravo vreme da radite sa Ajn Rend Institutom.